NAŠE PROJEKTY

Tu si môžete prečítať o našich realizovaných, prebiehajúcich a pripravovaných projektoch.

VZDELÁVANIE

Viac ako 100 pedagogických pracovníkov a štátnych zamestnancov. Okrem toho, že naši školitelia majú viac ročné skúsenosti a množstvo vyškolených študentov sú odborníkmi vo svojom odbore a naviac sú akreditovaný viacerými certifikátmi.

KURZY ZADARMO PRE NEZAMESTNANÝCH

REPAS / KOMPAS+ – Ak ste nezamestnaný a evidovaný na Úrade práce, nič vám nebráni v tom, aby ste si u nás mohli podať žiadosť na vzdelávanie.

PROJEKT

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE PROSTREDNÍCTVOM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých, vrámci ktorého prebiehajú následovné vzdelávacie aktivity: Ako byť úspešný na trhu práce, Tímová práca, Rozvoj osobnosti a sebadôvery.

Projekt je realizovaný v krajoch: Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský, Trenčianský, Nitrianský, kde sa realizuje samotné vzdelávanie a nábor cieľovej skupiny.

Projektom sa zabezpečí preškolenie 100 osôb v rámci programov celoživotného vzdelávania, pričom cieľová skupina bude zložená z: mladí ľudia vo veku do 25 rokov, osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, zamestnanci. Uvedené cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt.

AKTUÁLNA PONUKA KURZOV

pre uchádzačov o zamestnanie zadarmo vrámci projektu REPAS / KOMPAS+. Prihlásiť sa môžeš aj online prostredníctvom tlačidla Online prihláška.

ECDL BASE

Európsky vodičský preukaz na PC. Kurz obsahuje 4 základné moduly ECDL certifikácie. Po skončení kurzu dostaneš certifikát platný v celej EÚ.

TVORBA WEB STRÁNOK

Kurz tvorby web stránok je pre určený pre začiatočníkov, ale aj pokročilých. Naučíme ta tvoriť dynamické stránky v CMS WordPress.

ONLINE KOLABORÁCIA

Tímová spolupráca na online dokumentoch je v dnešnej dobe kľúčová v každom úspešnom podniku. Na tomto kurze ta naučíme pracovať na dokumentoch skupinovo a online.

ADOBE PHOTOSHOP

Zaujíma ta grafika? Chceš sa zdokonaliť vo Photoshope? Napíš nám a kurz prispôsobíme tvojim požiadavkám.

VIAC INFORMÁCII NA 0907 230 222