NAŠE PROJEKTY

Objavte náš prístup k vzdelávaniu prostredníctvom našich realizovaných, prebiehajúcich a pripravovaných projektov

VZDELÁVANIE

Pripojte sa k našej komunite viac ako 100 pedagogických pracovníkov a štátnych zamestnancov. Okrem toho, že naši školitelia majú viac ročné skúsenosti a množstvo vyškolených študentov sú odborníkmi vo svojom odbore a naviac sú akreditovaný viacerými certifikátmi.

KURZY ZADARMO PRE NEZAMESTNANÝCH

Využite náš program REPAS / KOMPAS+ a začnite svoju cestu k novým vedomostiam a zručnostiam

PROJEKT

ZVYŠOVANIE KVALIFIKÁCIE PROSTREDNÍCTVOM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA

Projekt je zameraný na zabezpečenie celoživotného vzdelávania dospelých, vrámci ktorého prebiehajú následovné vzdelávacie aktivity: Ako byť úspešný na trhu práce, Tímová práca, Rozvoj osobnosti a sebadôvery.

Projekt je realizovaný v krajoch: Banskobystrický, Košický, Prešovský, Žilinský, Trenčianský, Nitrianský, kde sa realizuje samotné vzdelávanie a nábor cieľovej skupiny.

Projektom sa zabezpečí preškolenie 100 osôb v rámci programov celoživotného vzdelávania, pričom cieľová skupina bude zložená z: mladí ľudia vo veku do 25 rokov, osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania, zamestnanci. Uvedené cieľové skupiny sú najviac ohrozené nedostatkom alebo stratou odborných kompetencií a tým aj stratou sociálnych istôt.

AKTUÁLNA PONUKA KURZOV

Pozrite si našu aktuálnu ponuku kurzov a prihláste sa na ten, ktorý vám najviac vyhovuje.

ECDL BASE

Získajte európsky vodičský preukaz na PC a zvýšte svoju digitálnu gramotnosť.

TVORBA WEB STRÁNOK

Ovládnite umenie tvorby webových stránok a staňte sa expertom na WordPress

ONLINE KOLABORÁCIA

Rozvíjajte svoje schopnosti online spolupráce a zlepšite svoje tímové zručnosti

ADOBE PHOTOSHOP

Objavte svoju kreatívnu stránku a ovládnite nástroje Adobe Photoshop podľa svojich potrieb

VIAC INFORMÁCII NA 0907 230 222