dve percenta

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 45029440
Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Obchodné meno (názov): SYNERGY o.z.
Sídlo: Novomeského 1752, 979 01 Rimavská Sobota

Naša organizácia je registrovaná v NK SR ako poberateľ 2% z dane, pod číslom 10164.

Darujte 2% pre SYNERGY o.z.

Časy, keď mohli byť organizácie platené rôznymi zahraničnými organizáciami sú dávno preč. V dnešnej dobe si každá organizácia musí „zarobiť“ na svoju činnosť, dokonca aj nezisková! Tak ako väčšina občianskych združení a ľudí, ktorí pracujú v týchto organizáciách a pomáhajú väčšinou bezplatne svojim spoluobčanom, aj naša organizácia funguje na tomto princípe. Naši členovia prispievajú zo svojich výplat na to, aby sme mohli pomôcť bezplatne tým, ktorí sú na pomoc odkázaní.

Ak aj Vy chcete prispieť k pozitívnym zmenám v spoločnosti, najmä v našom regióne, k rozvoju a podpore zamestnanosti, vzdelávania a zamedziť odlivu peňazí z regiónu, podporte naše občianske združenie SYNERGY o.z. asignáciou z Vašej dane pre rok 2012. NEPLATÍTE NIČ NAVIAC!!! Dane ste odvádzali po celý rok z výplaty, prípadne ak ste podnikateľ, tak ich odvediete na konci roka, no časť z nich môžete asignovať (darovať) práve nášmu združeniu.

V mene členov našej organizácie, našich klientov a frekventantov Vám Ďakujeme za prejavenú dôveru, ako aj za dary a inú podporu.

S pozdravom,


Mgr. PhDr. Štefan Lux
Predseda organizácie SYNERGY o.z.

Pomôžte nám aj Vy a venujťe nám 2 % z daní, aby mohla byť budúcnosť pre každého taká akú si ju pripravý.