Predstavitelia organizácie
zakladajúci členovia o.z.


Mgr. PhDr. Štefan Lux
Predseda – štatutár
info@synergy-oz.sk

Róbert Váradi
Podpredseda

Mgr. Renáta Gutmayerová
Člen výboru

SYNERGY o.z.
IČO: 45029440DIČ: 2022870465
Bankové spojenie číslo účtu: 2926826497/1100
Tatra banka, a.s., Bratislava, pobočka Rimavská Sobota

IBAN: SK17 1100 0000 0029 2682 6497
SWIFT: TATR SK BX(pre zahraničný styk)

Náš profil


Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili: ,,SYNERGY o.z. je nezávislé neziskové občianske združenie založené dňa 13.08.2009 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Názov nášho združenia je odvodený z gréckého slova ” συνεργία”, čo znamená “spolupráca, súčinnosť” (odvodené od σύν, syn „s“, „spolu“ a ἔργον, érgon „práca”) a vyjadruje našu ambíciu prepájať všetky vrstvy slovenskej spoločnosti a napomáhať ich efektívnej spolupráci. Motivujeme jednotlivcov a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet, prispievame k budovaniu demokracie a inter etnickému približovaniu sa. Našou víziou je svet vzdelaných, slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba. Sídlo SYNERGY o.z. sa nachádza na strednom Slovensku v oblasti Gemerskej kotliny pri rieke Rimava. Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ a úlohu odbúravanie bariér a zlepšenie komunikácie s orgánmi samosprávy, verejnej správy , školskými inštitúciami , zdravotníckymi zariadeniami a pod. s cieľom dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň integrácie a participácie vo verejnom a profesijnom živote z aspektu dosiahnutia zlepšenia kvality života a zvýšenia zamestnanosti v regióne pre naše cieľové skupiny, kde patria: občania zdravotne ťažko postihnutí, deti a mládež, dôchodcovia a rôzne menšiny, ako napr. rómska a maďarská komunita.

Kontaktný formulár
Meno
E-Mail
Správa
0.00
Súhlas *